Publications

Wimmetje is moedig

Wimmetje is moedig

Boek en Ebook inclusief Themaliedje MP3

Diep in het bos was het donker. Heel voorzichtig stak Wimmetje zijn kopje opzij vanachter de eik. Hij snuffelde wat aan de koude herfstlucht, zoals wilde zwijnen dat doen. Hij wou zeker zijn dat het veilig was om verder te lopen. Maar Wimmetje bleef staan. Hij zette geen stap vooruit. Wimmetje was bang.

‘Wimmetje is moedig’ is het eerste boek (ebook) uit een serie interactieve, geïllustreerde boeken met elk een eigen themalied, voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 10 jaar. De jongsten kunnen de boeken laten voorlezen en de oudsten kunnen ze zelf lezen. Elk boek vertelt een verhaal over één van de thema’s waar de hoofdpersonage, een zwijntje dat Wimmetje heet, mee te maken krijgt. Kinderen kunnen zich met Wimmetje en zijn belevenissen associëren en verbinden. Via Wimmetje krijgen ze de kans om anders te kijken naar hun eigen belevenissen en om daar beter mee om te gaan.

Download hier het inkijkexemplaar en een fragment van het themaliedje:

Inkijkexemplaar eboek Wimmetje is moedig.pdf

sample van liedje Wimmetje is moedig.mp3

Billy Boar is brave

Billy Boar is brave

Book and Ebook including Theme Song MP3

Deep in the forest it was dark. Billy carefully stuck his head out from behind the oak. He sniffed at the cold autumn air, in the way that wild boars do. He wanted to be sure that it was safe to continue. But, Billy stood still. He stepped no further. Billy was afraid.

‘Billy Boar is brave’ is the first book (ebook) in a series of interactive, illustrated books with their own theme songs, for children in the 4 to 10 age group. The younger children can have the books read to them and the older children can read the books by themselves. Each book tells the story of one of the themes that the main character, a young boar called Billy, encounters. Children can relate to and connect with Billy Boar and his experiences. Through Billy Boar, they are given the chance to view their own experiences in another way and to deal with these more appropriately.

Download a preview and a sample of the theme song here:

Preview ebook Billy boar is brave.pdf

Sample of song Billy boar is brave.mp3

Love Is What We Are

Love Is What We Are

Book and Ebook

“By healing yourself, you will find your way back to the Way of Love and create change within yourself. Because everything is connected, everything affects everything else. Your seemingly minor changes to yourself affect the world around you and can even lead to great changes with far-reaching consequences.”

Are we truly capable of healing the world by healing ourselves? Wim Beunderman believes so. In this book he provides his answer to this question by describing his journey up until now on the Way Inside. According to him, following the Way Inside involves consciously changing your thoughts, feelings and actions, in order to heal yourself and create joy. It is the first step to experiencing that you are love and to realizing that we are all following the Way of Love.

Liefde Is Wat We Zijn

Liefde Is Wat We Zijn

Boek en Ebook

“Door jezelf te helen, zal je de weg terugvinden naar de Weg van de Liefde en een verandering in jezelf teweegbrengen. Doordat alles met elkaar is verbonden, heeft alles invloed op elkaar. Jullie ogenschijnlijk kleine veranderingen aan jullie zelf beïnvloeden de wereld om jullie heen en kunnen zelfs leiden tot veranderingen met vergaande gevolgen.”

Zijn we werkelijk in staat om de wereld te helen door onszelf te helen? Wim Beunderman gelooft van wel. In dit boek biedt hij zijn antwoord op deze vraag door zijn reis op de Weg naar Binnen tot nu toe te beschrijven. Volgens hem, houdt het volgen van de Weg naar Binnen in dat je bewust je gedachten, gevoelens en daden verandert, teneinde jezelf te helen en om vreugde te creëren. Het is de eerste stap naar de ervaring dat je liefde bent en naar het besef dat we allemaal de Weg van de Liefde volgen.

De feeks van Montpézat

Boek en Ebook

Naast de liefde in Armands hart, groeide woede. Een woede die op bepaalde momenten zijn ziel beheerste, die hem in zijn macht nam. Dan zonderde hij zich af van iedereen en trok hij de bergen in naar de enorme kloof, de Canyon van Verdon. Daar schreeuwde hij zijn woede uit naar de wereld, alleen de wereld hoorde hem niet. Zijn stem werd meegenomen door de wind die door de Canyon waait.

Armand moet leven met het feit dat zijn vader door een onbekende op gruwelijke wijze is vermoord. Hij hoort vaag iets over de achtergronden, maar krijgt er nooit helemaal vat op. Zijn oom Alex, eens zijn grote beschermer, heeft er ook mee te maken. Maar ook diens rol blijft onduidelijk. Hij vindt troost en steun in de armen van zijn grote liefde, Tamar. Een vrouw waar menigeen bang voor is, maar ze brengt Armand tot zijn ware zelf.
In dit spannende verhaal, vol verwikkelingen, wordt langzamerhand duidelijk wat de hoofdpersonen beweegt en drijft. En hoe zij een speelbal dreigen te worden van de machtigen die in het verleden hun strijd gestreden hebben. Wim Beunderman toont zich in zijn debuutroman een getalenteerd verteller. Hij weet de aandacht moeiteloos vast te houden en zet een ingenieus verhaal vol passie en verdriet neer.

Global Soul

CD and MP3 music album

The album Global Soul contains 'heartcore songs’ about love, connection, inner peace, energy, creativity, heartfelt rebellion, playfulness and personal transformation. Available als CD and MP3.

Het album Global Soul bestaat uit 'heartcore songs’ over de liefde, verbinding, innerlijke vrede, energie, creativiteit, rebelse hartstocht, speelsheid en persoonlijke transformatie. Verkrijgbaar als CD en MP3.