Dit is FLO

Nederlands

Wij geloven in een universele bron van informatie. Een bron waaruit je kunt tappen wanneer je maar wilt. Het enige wat je hoeft te doen, is je openstellen. Dat doe je met je hart. Zo maak je verbinding met de bron en krijg je alle informatie die je nodig hebt. Deze komt in beelden, gevoelens, geluid, woorden of op een andere manier. In ieder geval weet je op het moment dat het bij je binnenkomt, dat het je gegeven is om door te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal. Een verhaal geschreven vanuit het hart.

Liefdevolle aandacht

De wereld verdient het om uit het hart geschreven verhalen te lezen. Elke schrijver verdient het om haar/zijn boek uit te geven. En zo is For Love Only Publishing ontstaan. Wij geven verhalen en hun schrijvers alle aandacht die ze nodig hebben. Met liefdevolle aandacht voor elke stap in het uitgeefproces, zorgen we ervoor dat verhalen uitgegeven worden. Zo vinden ze hun plek in mensen hun hart en laten ze iets achter wat mensen raakt en in beweging brengt.

Onze naam?

Waar we onze naam aan te danken hebben? Net zoals de inspiratie voor onze uitgeverij, komt onze naam van een van onze katten. Zij heet Flo, en de letters van haar naam staan voor: ‘For Love Only’. Dat is Engels voor: zuiver voor de liefde. Haar naam weerspiegelt hoe zij door het leven gaat – onvoorwaardelijk liefdevol – en inspireert ons bij het uitgeven van de boeken van onze schrijvers.

Mail ons:email@forloveonlypublishing.com
Bel ons: +31 (0)6 245 44 691

Meet FLO

English

We believe in a universal source of information. A source that you can tap into whenever you wish. All you have to do is be open. You can do this with your heart. In this way you will connect to the source and receive all the information that you need. It will come as images, feelings, sound, words or in another way. In any case, at the moment it comes to you, you will know that it has been given to you to pass on, for instance, by way of a story. A story written from the heart.

Loving care

The world deserves to read stories written from the heart. Every writer deserves to publish their book. And this is how For Love Only Publishing came to be. We give stories and their writers all the attention they need. With loving care at every stage in the publishing process we make sure stories are published. This is how they will find their place in people’s hearts and leave something behind that reaches people and moves them.

Our name?

Oh, where our name comes from? Like the inspiration for our publishing house, our name comes from one of our two cats. Her name is Flo, and the letters in her name stand for: ‘For Love Only’. Her name reflects her attitude to life – to love unconditionally – and inspires us in publishing the books of our writers.

Email us:email@forloveonlypublishing.com
Phone us: +31 (0)6 245 44 691