Auteurs - Authors

Wim Beunderman

Nederlands

Tijdens mijn jeugd in Australië ervoer ik dat alles met elkaar is verbonden. Nu voel ik dat de verbinding met onszelf en met de wereld om ons heen, ons in staat stelt om ons verder te ontwikkelen. Ik geloof namelijk dat wij allemaal in staat zijn om ons volledige potentieel te benutten waardoor wij eigenmachtig – en met de hulp van anderen – een eigen invulling kunnen geven aan ons leven.

Verbinding is de sleutel tot verandering. Wanneer ik me verbind met andere mensen, voel en zie ik hun kracht, hun potentieel. Wat ik voel en wat ik zie, verwerk ik tot verhalen die mensen in het hart raken en hen stimuleren om in beweging te komen. Dit is mijn bijdrage aan een wereld waarin wij een gelukkiger en meer vervullend leven creëren voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

English

While growing up in Australia, I sensed that everything is connected. Now I feel that the connection we have with ourselves and with the world around us enables us to grow and develop further. I believe we are all capable of fully utilizing our potential, therefore empowering ourselves – with the help of other people – to give personal meaning to our lives.

Connection is the key to change. When I connect with other people, I can sense and see their power, their potential. I transform what I sense and see into stories that reach into people’s hearts and encourage them to take action. This is my contribution to a world in which we can create a happier and more fulfilling life for ourselves and for the people in our lives.